advertiseرهگیری مرسولات

سیستم رهگیری مرسولاتمهام دیجی
مهام دیجی
مهام دیجی
مهام دیجی

۱- سیستم رهگیری بسته تیپاکس


برای پیگیری بسته تیپاکس، شما نیاز به کد رهگیری تیپاکس دارید که از طریق لینک زیر می توانید سفارش تیباکس خود را پیگیری کنید:

                                          پیگیری بسته تیپاکس


۲- سیستم رهگیری اینترنتی


با بهره گیری از سیستم رهگیری اینترنتی این امکان را دارید تا در هر لحظه، مسیر حرکت بسته پستی خود را پیگیری نمایید. شما میتوانید با در اختیار داشتن شماره پیگیری مرسوله پستی خود، نسبت به رهگیری کالای ارسال شده از طریق سایت زیر اقدام نمائید: tracking.post.ir

مهام دیجی

سوالات متداول

در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود.
در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود.
در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود.
اگر سوال یا نظری هست بفرمائید